Svetloplachosť

Svetloplachosť ukazuje Charkovskú realitu dnešných dní. Tvorcovia Ostrochovský a Pekarčík nešli prvoplánovo po obrazoch z fronty, ale priblížili sa skôr k ľudom, na ktorých má vojenské ťaženie najväčší dopad. Tento dokumentárny film sa sústreďuje hlavne na dvoch detských protagonistov – Nikitu a Viki.