Visegrad Film Forum – Čo priniesol 11. ročník?

Visegrad Film Forum má jasné ukotvenie, víziu a program. Podobné festivaly môžu nakopnúť koprodukciu študentov v budúcnosti. Ľudia majú možnosť nadviazať kontakty medzi najbližšími susedmi a vidieť, aké filmy sa nakrúcajú na filmových školách V4.